ยินดีต้อนรับสู่เว็บบล็อกภาษาอังกฤษเรียนรู้ด้วยตนเองของครูหน่อง สามารถเลือกหัวข้อที่สนใจ ขอให้ตั้งใจทำอย่างดีนะคะ

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

เรียนรู้เรื่องเว็บบล็อก

วันนี้ 2 พ.ค.54 ได้มาอบรมการสร้างเว็บบล็อก เป็นครั้งแรก ที่อาคารศูนย์ภาษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี
ขอแนะนำตัว   ชื่อนางสาวรัชนี   ตั้งสมบูรณ์
เป็นครูวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษปีที่ 1 โรงเรียนนารีวิทยา ราชบุรี
สอนมานาน 27 ปี
ชอบสอนนักเรียนที่เรียนอ่อนๆ มากกว่านักเรียนที่เก่งๆ เพราะเมื่อนักเรียนที่เรียนอ่อนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอ่านออกเขียนได้มากขึ้นก็ทำให้รู้สึกดีมีความสุข ชื่นใจแทนพ่อแม่ผู้ปกครองของนักเรียนคนนั้น และทำให้ตัวครูได้ทำวิจัย หาวิธีการสอนใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา